Struktura biały

to co obecnie liczy się najbardziej...

TY I Twój

 STABILNY BIZNES

wsparcie dla biznesu w czasie COVID

 

POZNAJMY SIĘ

Projekt „Profesjonalny restart” jest realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANADYTOWA na podstawie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (Grupa PFR) nr UDA-POWR.02.21.00-00-NS22/19.

 

Zapraszamy do współpracy właścicieli przedsiębiorstw z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy:

 • w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie

 • w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego w okresie od 01.2020 do 31.12.2021.

 

Będziemy razem pracować nad  zwiększeniem przez Państwa posiadanych i/lub nabycia nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Samica Majsterkowicz
Człowiek ze skrzyżowanymi rękami

ZOSTAŃ NA CHWILĘ

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co mamy do zaproponowania. W założeniu masz możliwość podnieść swój biznes na wyższy poziom.

Jak? Dowiesz się tego na wybranych przez siebie szkoleniach. A w stałej, bezpośredniej współpracy z dedykowanymi Ci ekspertami będziesz mieć możliwość przygotowania konkretnych rozwiązań i przetestowania ich w konkretnych sytuacjach.

Te działania mają za zadanie spowodować, że:

Zdobędziesz UMIEJĘTNOŚCI:

 • tworzenia alternatywnych planów biznesowych

 • efektywnego korzystania z narzędzi marketingowych

 • optymalizowania źródeł finansowania biznesu

 • maksymalizacji zysku

Poznasz NARZĘDZIA:

 • analizy rynku

 • promocji biznesu

 • finansowania biznesu

 • pozyskiwana i utrzymania klienta

Zapraszamy więc do zapoznania się z programami szkoleń.

 

ZOSTAŃ NA DŁUŻEJ

W procesie działań projektowych zakładamy, że:

 • Dzięki indywidualnej pracy z ekspertami biznesu możesz wprowadzić w firmie zmiany, które zminimalizują ryzyko i zmniejszą wrażliwość na występujące sytuacje kryzysowe.

 • Wspólnie wypracujecie i wdrożycie konkretne rozwiązania, które poprawią funkcjonowanie Twojego biznesu, dzięki czemu poczujesz się bezpieczniej.

 • Na wybranych przez siebie szkoleniach zdobędziesz kompetencje, które ułatwią Ci radzenie sobie w trudnych sytuacjach, dzięki czemu Twój biznes będzie stabilniejszy.

KROK I

Uzupełnij formularz kontaktowy w zakładce SPRAWDŹ NAS lub napisz e-mail/zadzwoń, jeżeli masz pytania​

KROK II

Wypełnij DOKUMENTY rekrutacyjne. Wypełnimy je wspólnie, jeśli potrzebujesz pomocy - zadzwoń.

KROK III

Weź udział w szkoleniach:

 • jednodniowe (6h) szkolenie służące analizie Twojego biznesu,

 • dwudniowe (12h) poszerzające Twoją wiedzę z wybranej dziedziny:

a) zarządzanie

b) prawo

c) finanse

d) umiejętności interpersonalne

KROK IV

Weź udział w indywidualnym doradztwie biznesowym po szkoleniu, poszerzającym Twoje kompetencje z wybranej dziedziny (5h): zarządzania, prawa, finansów, umiejętności interpersonalnych.

KROK V

Sprawdź efekty. Na tym etapie podczas indywidualnych sesji doradczych z ekspertami (18h) masz możliwość rozwiązania najważniejszych kwestii wpływających na Twój biznes. Razem z ekspertem wdrożysz wypracowane projekty i sprawdzisz, jak poprawiły funkcjonowanie Twojej firmy w tej dziedzinie.

Pewna kobieta
 

SPRAWDŹ NAS

Dla usprawnienia procesu kwalifikowania do projektu, przygotowaliśmy krótką ankietę. Po jej wypełnieniu i przesłaniu do nas, szybko sprawdzimy ją pod kątem spełnienia kryteriów uczestnictwa, co mamy nadzieję, przyśpieszy i ułatwi Państwu podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszej oferty i przystąpieniu do projektu.

Jaka jest wielkość Pana/Pani firmy?
arrow&v
Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy zaprzestał/a Pan/Pani prowadzenia poprzedniej działalności gospodarczej?
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy ponownie rozpoczął Pan/Pani prowadzenie działalności gospodarczej?

Jeżeli Pan/Pani odpowiedział/-a TAK na powyższe pytania prosimy o podanie danych do kontaktu: 

arrow&v

Prosimy zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k., zwany dalej „Administratorem”. 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: restart@eurocapitaldotacje.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej. 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania informacji nt. szkoleń i doradztwa organizowanych przez Administratora w ramach projektu „Profesjonalny restart” i rekrutacji uczestników tego projektu. 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO : a) Art. 6 ust. 1 lit b - podjęcia działań i wykonania umowy, b) Art. 6 ust. 1 lit f - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane. 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 8. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie. 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do sprawnej komunikacji. 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zaznacz:

Dziękujemy za przesłanie!